Peräkärryjen säilytys Maisansalossa

Peräkärryjen säilytys Maisansalossa

Kevään ja kesän koputellessa ovella, on jälleen aika siistiä hieman alueen yleiskuvaa.

Maisansalon kausipaikkalaisten peräkärryille on varattu säilytysalue takapellon reunalla. Kaikki peräkärryt tulee säilyttää kyseisellä alueella, joka on merkitty oheiseen karttaan. Muualla (esimerkiksi oman kausipaikan vieressä) peräkärryjä ei saa säilyttää.

Jotta kaikille säilytyspaikkaa tarvitseville löytyy tilaa, ja että yleinen järjestys ja siisteys säilyvät, noudatetaan säilytysalueella seuraavia sääntöjä:

  • Peräkärryjä säilytetään vain tien vasemmalla puolella (ks. kartta.)
  • Peräkärryt pysäköidään tiiviisti, turvaväleille ei ole tarvetta.
  • Telttoja tai suojakatoksia ei saa rakentaa!
  • Jokainen säilytettävä peräkärry merkitään selkeästi omistajan nimellä ja karavaanarinumerolla.
  • Jokainen peräkärryä alueella säilyttävä on omalta osaltaan vastuussa alueen siisteyden ja järjestyksen säilyttämisestä.

Alueella olevien peräkärryjen tulee olla säilytysalueelle siirrettynä ja asianmukaisesti merkittynä Toukokuun 15. päivään mennessä!