Nestekaasun hintaan korotus 1.4.2022 alkaen

Ukrainan sodan ja useiden Venäjää koskevien kansainvälisten pakotteiden vuoksi Euroopan energiamarkkinat ovat erittäin epävakaassa tilassa, mikä näkyy odottamattomina ja ennennäkemättömän suurina korotuksina raaka-aineiden kuten sähkön, nestekaasun ja polttoaineiden hinnoissa.

Yhdistyksen halitus päätti uusista kaasun myyntihinnoista 24.3.2022 käymässään ylimääräisessä kokouksessaan. Päätös tehtiin siltä pohjalta mitä kaasuntoimittajamme on meille ennaakkon ilmoittanut.
Toivomme, että korotus on tilapäinen, kuten saamassamme kirjeessä sanottiin.

11 kg pullo 32€
5 kg pullo 23€

 

 

Jätä kommentti