SF-Caravan Pirkanmaa Ry:n Hallituksen tiedote 5.10.2023

Hallitus tiedottaa ylimääräisestä kokouksesta, joka on pidetty Teams yhteydellä 3.10.2023 kello 18:00.
kokoukseen osallistuivat kaikki hallituksen jäsenet.
Jouduimme kokoontumaan SF-Caravan Matkailuautoilijat ry:ltä saamamme kirjeen vuoksi, jossa tuotiin julki heidän näkemyksensä Varapuheenjohtajamme Harri Huhtalan lausunnoista SF-Caravan ry:n Järjestöpäivillä Joensuussa 30.9.2023.

Kokouksessa pitkän keskustelun jälkeen.
Puheenjohtajana olen esittänyt, että Harri Huhtala tulee erottaa varapuheenjohtajan tehtävästä.

Asiasta äänestettiin.
Harri Huhtala on tullut erotetuksi varapuheenjohtajan tehtävästä.

Hallituksen puheenjohtajana katson vastaavani hallituksen merkittävien päätöksien
välittömästä tiedottamisesta jäsenistölle.
Harri Huhtala ei ole ilmoittanut vetäytyvänsä puheenjohtajaehdokkuudesta 7.10.2023
pidettävässä vuosikokouksessa.

Puheenjohtaja
Heikki Lahtinen
SF-Caravan Pirkanmaa ry

———————————————–

Taina Yleniuksen tiedote:
Henkilökohtaista syistä vetäydyn pois SF-Caravan Pirkanmaa Ry:n
hallitusjäsenehdokkuudesta 7.10.2023 pidettävässä vuosikokouksessa.

———————————————–

Raine Soutalahden tiedote:
Henkilökohtaisista syistä eroan SF-Caravan Pirkanmaa Ry:n hallituksesta 5.10.2023
alkaen.