Matkailuajoneuvojen harmaat vedet

Yhdistyksen hallitus haluaa jälleen nostaa esiin matkailuajoneuvojen harmaavesien käsittelyn saamansa kirjelmän vuoksi.
Ei ole missään tilanteessa sallittua päästää harmaita vesiä maastoon, vaan ne täytyy EHDOTTOMASTI kerätä astiaan ja viedä niille osoitettuun paikkaan.
Se ns. “Karavaanarin ämpäri” ei ole sallittu ratkaisu.
Molemmilla alueilla tullaan kiinnittämään tehostetusti huomiota tähän asiaan.

Jätevesien käsittelymääräykset eivät ole yhdistyksen omia sääntöjä, vaan ne ovat suoraan lakivelvotteita.
Näitä asiota saattaa tulla alueelle tarkastamaan myös kaupungin ympäristöviranomaiset.
Asiattomasti hoidetut jätevedet (erityisesti keittiövedet) ovat myös erittäin tehokas houkutin mm. hiirille ja rotille.

Aleueiden puhtaana ja viihtyisinä pitämien on meidän kaikkien yhteinen asia, niin omilla kuin toistenkin alueilla.
Aina kun asiat laitetaan oma-aloitteisesti järjestykseen, niin vältytään turhilta mielenpahoittamisilta.