Hallitus tiedottaa

Hallituksen kokous 18.10.2023

Harri Huhtala valittiin äänestyksen jälkeen varapuheenjohtajaksi vuoden 2023 loppuun saakka.

Hallitus joutui äänestämään myös siitä, että onko hallituksella täysi luottamus puheenjohtaja Heikki Lahtiseen.
Äänestyksen tulos oli, että Heikki Lahtinen ei saanut täyttä luottamusta.

Taina Hanhinen erosi loppuvuoden 2023 hallitustyöskentelystä ja hänen omasta pyynnöstään julki tuodaan eron syy, joka on epäluottamus hallituksen työskentelytapoihin.