Ehdokkaat SFC-Pirkanmaan hallitukseen 2022

Hallitus muistuttaa jäsenistöään muuttuneesta käytännöstä asettua ehdolle yhdistyksen hallitukseen.

Nämä asiat saattavat jäädä unholaan karavaarin nauttiessa kesästään, joten nyt kannattaa hetki miettiä asiaa.
Yhdistyksen säännöt kokonaisuudessaan TÄSTÄ LINKISTÄ

Sääntömuutoksessamme, jonka PRH on vahvistanut 20.11.2020 on kyseistä asiaa koskeva pykälä kirjattu näin, joten vuosikokouksessa EI VOI ENÄÄ ILMOITTAA ITSEÄÄN TAI EHDOTTAA TOISTA HENKILÖÄ EHDOKKAAKSI.

9 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi(2)kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitukseen ehdolle vaalikelpoisia ovat ainoastaan ne ehdokkaat, jotka jäsenet ovat asianmukaisesti ilmoittaneet yhdistyksen hallitukselle
[highlight color=yellow ]viimeistään 60 vuorokautta ennen vuosikokousta ja joilta on mainittuun ajankohtaan mennessä saatu kirjallinen suostumus ehdokkaaksi.[/highlight]
Hallituksen jäsenen toimintakausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan yhdistyksen sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

Jätä kommentti